Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tổng quát

1. Tôi dùng cổng trực tuyến cho những việc gì?

 • Xem học phí bạn phải thanh toán
 • Trả học phí trực tuyến
 • Lấy các thông tin bạn cần để trả học phí bằng phương thức Chuyển khoản qua Ngân hàng.

2. Ai có thể dùng nó?

Tất cả các tân sinh viên, sinh viên hiện tại và người thanh toán hộ, ví dụ: cha mẹ.

3. Tôi trả học phí bằng phương thức nào?

 • Đăng nhập vào đường dẫn an toàn của bạn từ trang Cách Thanh Toán ở Trang Trung Tâm bạn
 • Chọn học phí và số tiền bạn muốn thanh toán
 • Ở trang Thông tin chi trả: Chọn đơn vị tiền tệ bạn muốn thanh toán và phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng (thẻ hay chuyển khoản)
 • Hãy đọc và chấp nhận các Điều kiện và Điều khoản
 • Xem lại lần cuối thanh toán trực tuyến của bạn và lấy thông tin bạn cần để thanh toán bằng phương thức Chuyển Khoản.

4. Mất bao lâu thì mới thấy khoản thanh toán của tôi trên tài khoản tôi?

 • Nếu bạn trả bằng thẻ, khoản thanh toán của bạn hiện ngay lập tức (hoặc chỉ mất tối đa là 1 giờ)
 • Nếu bạn thanh toán bằng phương thức Chuyển khoản, khoản thanh toán của bạn sẽ hiển thị trên tài khoản bạn trong vòng 5 ngày làm việc từ ngày thanh toán của bạn được thực hiện bởi ngân hàng
 • Lần thanh toán đầu tiên bạn thực hiện sẽ hiện lên trên tài khoản khi mẫu chấp nhận đã được nhóm Chấp nhận trả lại và xử lý.

5. Tôi có thể trả học phí bằng tiền mặt không?

Không, học phí chỉ có thể được trả trực tuyến (bằng American Express, JCB, Master Card (Debit/Credit), Visa (Debit/Credit or Union Pay) hay Chuyển khoản Ngân hàng.

6. Khi nào thì tôi trả học phí?

 • Bạn phải trả đợt đầu tiên trước khi bạn đến để giữ chỗ
 • Tất các các khoản thanh toán khác phải được thực hiện theo thời biểu thành toán bạn thấy trên mạng.

7. Tôi có thể trả bằng những đơn vị tiền tệ khác nhau không?

 • Có các đơn vị tiền tệ khác nhau và bạn sẽ có 3 lựa chọn thanh toán: Đơn vị tiền tệ ở nước bạn, đô la Mỹ và đơn vị tiền tệ của quốc gia bạn đang theo học.
 • Nếu tài khoản ngân hàng và thẻ được đăng ký ở một quốc gia khác với quốc gia hiện thị ở các tùy chọn ở trang thanh toán, hãy chọn quốc gia nơi thẻ được đăng ký. Điều này khiến bạn khỏi bị thu thêm phí giao dịch quốc tế bởi ngân hàng bạn.
 • Nếu không có đơn vị tiền tệ bạn muốn thành toán, hãy email cho nhóm Thanh toán Sinh viên của Trung tâm bạn. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ email của họ ở Thư Mời Nhập Học và bản sao kê.

8. Việc thanh toán này có an toàn không?

Ingenico ePayments là công ty đáng tin cậy hàng đầu thế giới chuyên về thanh toán trực tuyến và chúng tôi bảo mật thông tin và quá tình thanh toán an toàn. Trang tài khoản học phí sử dụng chứng chỉ bảo mật và chúng tôi không lưu lại bất kỳ thông tin thanh toán nào. Ingenico xử lý và thu thập tất cả các khoản thanh toán thay cho bạn.

9. Tôi có phải thanh toán học phí trực tuyến không?

Không, bạn có thể trả học phí trực tuyến hoặc bạn có thể thu thập thông tin bạn cần để thanh toán bằng phương thức Chuyển khoản ngân hàng.


Thanh toán học phí trực tuyến

10. Tôi dùng các thẻ nào để thanh toán học phí trực tuyến ?

Bạn có thể thanh toán bằng American Express, JCB, Master Card (Debit/Credit), Visa (Debit/Credit) hay Union Pay.

11. Dùng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng thì có khoản thu nào không?

Có, bạn có thể xem các khoản thu thanh toán bằng thẻ trên trang Các Tùy chọn Thanh toán.

12. Nếu tổng phí phải trả vượt quá giới hạn hàng ngày của thẻ tín dụng của tôi, tôi có thể dùng nhiều thẻ hay nhiều giao dịch không?

Có, bạn có thể lựa chọn tài khoản bạn muốn và thanh toán bằng một thẻ rồi hoàn tất giao dịch bằng phương thức thanh toán một khoản khác bằng một thẻ khác.

13. Giới hạn tối đa thanh toán ở mỗi thẻ là bao nhiêu?

Giới hạn tối đa thanh toán ở mỗi thẻ là €25k hay số tiền tương đương trong đơn vị tiền tệ khác. Một số ngân hàng và nhà cung cấp thẻ có thể có các giới hạn riêng cho giao dịch trực tuyến. Bạn phải luôn kiểm tra giới hạn với nhà cung cấp dịch vụ của bạn trước khi hoàn tất thanh toán.

14. Làm thế nào để thanh toán bằng UnionPay?

 1. Nếu bạn không thanh toán bằng Union Pay trực tuyến thường xuyên, chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên thực hiện một số điều:
 2. Phải chắc là có đủ số dư của trong tài khoản bạn
 3. Để đảm bảo an ninh tối đa, UnionPay sẽ gởi một mã SMS đến số di động đăng ký với thẻ. Bạn sẽ cần có điện thoại di động và mã SMS để tiến hành thanh toán
 4. Hãy chấp nhận cài ứng dụng UnionPay plug-in an toàn (ứng dụng sẽ pop-up trong cửa sổ). Hãy làm mới lại trang web và tiến hành thanh toán sau khi cài đặt.

15. Giới hạn tối đa về thanh toán bằng Union Pay là bao nhiêu?

Giới hạn tối đa thanh toán ở mỗi giao dịch trên China Union Pay là €12k hay khoản tương đương ở ngoại tệ khác.

16. Làm thế nào để tôi thanh toán bằng phương thức Chuyển khoản Ngân hàng?

Đăng nhập vào đường dẫn an toàn của bạn từ trang Cách Thanh Toán ở Trang Trung Tâm bạn

 • Đăng nhập vào đường dẫn an toàn của bạn từ trang Cách Thanh Toán ở Trang Trung Tâm bạn
 • Chọn học phí và số tiền bạn muốn thanh toán
 • Ở trang Thông tin Thanh toán: chọn đơn vị tiền tệ bạn muốn thanh toán
 • Nếu không có đơn vị tiền tệ mà bạn muốn, hãy chọn một đơn vị tiền tệ khác (luôn có lựa chọn thanh toán bằng đô la Mỹ hay đơn vị tiền tệ của quốc gia nơi bạn theo học)
 • Hãy chọn ‘Chuyển khoản Ngân hàng’
 • Hãy đọc và chấp nhận các Điều kiện và Điều khoản
 • Một bản thông tin Chuyển khoản Ngân hàng hiển thị trên màng hình của bạn sẽ được tự động gởi đến địa chỉ email có trong hệ thống chúng tôi. Hãy dùng nút ' Email các Thông tin này’ nếu bạn muốn gởi các thông tin đến một địa chỉ email khác.

Hãy nhớ:

 • Hãy dùng các thông tin bạn được cung cấp tực tuyến và không sử dụng thông tin ngân hàng cũ bạn được cung cấp trước đây.
 • Hãy ghi vào Tham chiếu Chuyển khoản Ngân hàng cá nhân để chúng tôi biết là bạn đã thanh toán. Nếu bạn không ghi vào thông tin này, chúng tôi không thể xử lý thanh toán của bạn được, hoặc thanh toán bị trì hoãn.
 • Nếu bạn thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ đơn hàng bạn- thì bạn phải chuyển khoản trong vòng 48 giờ. Nếu chuyển khoản được thực hiện sau ngày này, khoản được giao dịch không còn trả cho đơn hàng bạn do chênh lệch tỉ giá hối đoái.
 • Nếu bạn thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ đơn hàng bạn- thì bạn phải chuyển khoản trong vòng 48 giờ. Nếu chuyển khoản được thực hiện sau ngày này, khoản được giao dịch không còn trả cho đơn hàng bạn do chênh lệch tỉ giá hối đoái.
 • Sau khi bạn đã chuyển khoản, mất tối đa là 5 ngày trước khi thanh toán hiện trên tài khoản bạn.

Thanh toán học phí bằng phương thức Chuyển Khoản Ngân Hàng

17. Tô có thể thanh toán trực tuyến bằng phương thức Chuyển khoản Ngân hàng không?

Không, chỉ có thanh toán Chuyển khoản ngân hàng ngoại tuyến. Để tiến hành Chuyển khoản Ngân hàng ngoại tuyến, làm theo các chỉ dẫn chuyển khoản Ngân hàng.

18. Mã Số Chuyển khoản Ngân hàng?

Số ABA (122238420) phải được dùng làm Mã số Chuyển

19. Giới hạn tối đa thanh toán bằng chuyển khoản Ngân hàng là bao nhiêu?

Giới hạn tối đa thanh toán mỗi lần chuyển khoản ngân hàng là €100k hay số tiền tương đương ở đơn vị tiền tệ khác. Một số ngân hàng và nhà cung cấp thẻ có thể có các giới hạn riêng. Bạn phải luôn kiểm tra giới hạn với nhà cung cấp dịch vụ của bạn trước khi hoàn tất thanh toán.

20. Tôi có thể sử dụng thông tin ngân hàng tôi có để chuyển khoản không?

Không, bạn phải sử dụng thông tin (như số tài khoản ngân hàng và số tham chiếu ngân hàng) bạn có bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và chọn ‘Chuyển khoản Ngân hàng’. Nó sẽ hiện lên trên màn hình và một bản sao sẽ được tự động gởi đến địa chỉ email có trong hệ thống chúng tôi. Hãy dùng nút ' Email các Thông tin này’ nếu bạn muốn gởi các thông tin đến một địa chỉ email khác.


Trợ giúp & Hỗ trợ

21. Tôi tìm thấy đường dẫn ở đâu?

 • Sử dụng đường dẫn an toàn trong thư mời nhập học hay bản sao kê hay
 • Đến trang web của Trung tâm và đăng nhập vào trang Cách Thanh Toán.

22. Tôi có thể tìm thấy thông tin tôi cần để đăng nhập vào ở đâu?

 • Sử dụng đường dẫn an toàn của bạn: Tất cả những thứ bạn cần có là Thư mời Nhập học và bản sao kê
 • Từ trang Cách thanh toán của Trung tâm bạn: Bạn cần có số sinh viên và mã truy cập ở Thư mời Nhập học hay bản Sao kê.

23. Tôi có thể liên lạc với ai nếu tôi có thắc mắc về học phí?

Nếu bạn có thắc mắc về học phí, hãy email cho nhóm Thanh toán Sinh viên của Trung tâm bạn. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ email của họ ở Thư Mời Nhập Học và bản sao kê.

24. Nếu tôi gặp trở ngại xem hay thanh toán học phí của tôi thì sao?

Bắt đầu bằng cách đọc các câu hỏi thường gặp này và nếu bạn không tìm thấy câu trả lời, hãy email cho nhóm Thanh toán Sinh viên của Trung tâm bạn. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ email của họ ở Thư Mời Nhập Học và bản sao kê.

25. Các khoản thanh toán có thể được thực hiện trên điện thoại thông minh hay máy tính bảng không?

Có, bạn có thể thực hiện thanh toán trên điện thoại thông minh Android hay máy tính bảng, cũng như trên iPhones và iPad.

26. Trình duyệt nào được ủng hộ?

Thanh toán có thể được thực hiện sử dụng Internet Explorer, Google Chrome, Firefox và Safari.


Xử lý rắc rối

Học phí tôi thấy trực tuyến khác với học phí trên bản sao kê của tôi

Nếu bạn có thắc mắc về học phí, hãy email cho nhóm Thanh toán Sinh viên của Trung tâm bạn. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ email của họ ở Thư Mời Nhập Học và bản sao kê.

Tài khoản tôi chưa được cập nhật với khoản thanh toán đã được trả

Điều này là bởi vì chúng tôi vẫn chờ xác nhận thanh toán đã được nhận từ tài khoản ngân hàng bạn. Khi khoản thanh toán đã được nhận, tài khoản sẽ được cập nhật và một email xác nhận sẽ được gởi cho địa chỉ email trên hệ thống.

Đường dẫn an toàn của tôi trong email không hoạt động hay không đăng nhập được

 • Kiểm trả số Sinh viên đúng không
 • Chuyển đến trang đăng nhập và yêu cầu Mã Truy Cập dùng “Quên Mã Truy Cập
 • Nếu bạn vẫn gặp khó khăn, hãy email cho nhóm Thanh toán Sinh Viên của Trung Tâm bạn. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ email của họ ở Thư Mời Nhập Học và bản sao kê.

Tôi không nhận đường dẫn an toàn và/hay Mã Truy Cập

Chúng tôi có thể có địa chỉ email không đúng trong hệ thống vì vậy hãy email nhóm Thanh toán Sinh Viên của Trung Tâm bạn. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ email của họ ở Thư Mời Nhập Học và bản sao kê.